SSOSH Podbrezová

Mapa stránok

NázovPosledná zmena
Hide details for 100 HOME PAGE100 HOME PAGE
Home IconHome page8.10.2014 07:50:47 PM
Hide details for 200 Hutníctvo200 Hutníctvo
Hide details for Hutník operátor&nbspHutník operátor&nbsp11.11.2017 10:50:02 AM
Green right arrow Icon
Hutník operátor&nbsp
Charakteristika odboru
Učebný plán
Štátny vzdelávací program
<a class ="textlnk"href="http://wwwlds.zelpo.sk/e-brochure/ssosh/svp-hutnictvo/"> Školský vzdelávací program</a>
Hide details for Hutník operátor - kvalifikačné štúdiumHutník operátor - kvalifikačné štúdium11.11.2017 11:49:39 AM
Green right arrow Icon
Hutník operátor - kvalifikačné štúdium
Učebný plán&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
<a class ="textlnk"href="/zpgroup/skoly/ssouh.nsf/2F74AB6B71DA3A57C12581D5003B55E3/$File/SKVP-HO-dodatok.pdf"> Školský vzdelávací program</a>
Hide details for 300 Strojárstvo300 Strojárstvo
Prehľad odborov31.10.2017 08:47:28 PM
Hide details for Mechanik strojov a zariadení&nbspMechanik strojov a zariadení&nbsp23.9.2017 04:50:14 PM
Green right arrow Icon
Mechanik strojov a zariadení&nbsp
Charakteristika odboru&nbsp
Učebný plán&nbsp
Štátny vzdelávací program&nbsp
<a class ="textlnk"href="http://wwwlds.zelpo.sk/e-brochure/ssosh/svp-strojarstvo2/"> Školský vzdelávací program</a>
<a class ="textlnk"href="http://wwwlds.zelpo.sk/e-brochure/ssosh/Dual_Sopravy/"> ŠkVP duálne vzdelávanie</a>
Hide details for Obrábač kovov&nbspObrábač kovov&nbsp31.10.2017 08:45:13 PM
Green right arrow Icon
Obrábač kovov&nbsp
Štátny vzdelávací program&nbsp&nbsp
<a class ="textlnk"href="http://wwwlds.zelpo.sk/e-brochure/ssosh/svp-strojarstvo1/"> Školský vzdelávací program</a>
<a class ="textlnk"href="http://wwwlds.zelpo.sk/e-brochure/ssosh/Dual_Skovy/ "> ŠkVP duálne vzdelávanie</a>
Hide details for Mechanik opravár - stroje a zariadeniaMechanik opravár - stroje a zariadenia31.10.2017 08:44:19 PM
Green right arrow Icon
Mechanik opravár - stroje a zariadenia
Hide details for 400 Elektrotechnika400 Elektrotechnika
Prehľad odborov&nbsp31.10.2017 08:55:43 PM
Hide details for Mechanik mechatronik&nbspMechanik mechatronik&nbsp23.9.2017 04:51:01 PM
Green right arrow Icon
Mechanik mechatronik&nbsp
Charakteristika odboru&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Učebný plán&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Štátny vzdelávací program&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
<a class ="textlnk"href="http://wwwlds.zelpo.sk/e-brochure/ssosh/svp-mechatronika/"> Školský vzdelávací program</a>
<a class ="textlnk"href="http://wwwlds.zelpo.sk/e-brochure/ssosh/dual_mechatronik/"> ŠkVP duálne vzdelávanie</a>
Hide details for Mechanik elektrotechnik&nbspMechanik elektrotechnik&nbsp23.9.2017 04:46:48 PM
Green right arrow Icon
Mechanik elektrotechnik&nbsp
Charakteristika odboru&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Učebný plán&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Štátny vzdelávací program&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Školský vzdelávací program&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Hide details for ElektromechanikElektromechanik31.10.2017 08:49:37 PM
Green right arrow Icon
Elektromechanik
Hide details for 500 O škole500 O škole
História školy3.2.2018 05:11:16 PM
<a target ="_blank" a class ="textlnk"href="https://skolyzp.edupage.org/teachers/?">Zamestnanci školy</a>3.2.2018 05:11:32 PM
Rada školy23.10.2016 10:29:59 AM
Občianske združenie30.3.2017 06:33:01 PM
Hide details for InternátInternát13.7.2016 09:19:57 AM
Green right arrow Icon
Internát
Súťaž o najkrajšiu izbu
Aktivity
Hide details for ŠportŠport16.12.2014 08:47:55 PM
Green right arrow Icon
Šport
Futbal
Hokej
Zváračská škola8.6.2016 07:05:38 PM
Hide details for Zriaďovateľ školyZriaďovateľ školy23.9.2016 09:03:39 PM
Green right arrow Icon
Zriaďovateľ školy
Výrobný proces
Stravovací systém23.9.2016 09:49:36 PM
Zmluvy15.6.2015 06:11:08 PM
Objednávky15.6.2015 06:11:21 PM
Hide details for Verejné obstarávanieVerejné obstarávanie15.11.2015 06:28:26 PM
Green right arrow Icon
Verejné obstarávanie
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky podľa §9 ods.9
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €
Kontakty24.4.2017 06:18:05 PM
Hide details for 600 Informácie600 Informácie
Organizácia školského roka6.9.2017 06:20:05 PM
Dokumenty a legislatíva18.1.2018 07:35:38 PM
Duálne vzdelávanie18.1.2018 07:35:33 PM
Hide details for Výchovný poradcaVýchovný poradca1.12.2015 08:59:12 PM
Green right arrow Icon
Výchovný poradca
Legislatíva ohľadom VP
Úlohy výchovného poradcu
Drogy nie!
Ľudské práva
Požiadavky na VŠ
Zoznam VŠ
Pokyny k vypĺňaniu prihlášok na VŠ
Maturitná skúška30.9.2017 12:50:11 PM
Štipendium na TU Košice14.2.2018 06:46:08 PM
<a target ="_blank" a class ="textlnk"href="https://skolyzp.edupage.org/text47/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0NyZzdWJwYWdlPTE%3D">Kritériá prijatia - nešportové triedy</a>14.2.2018 06:48:06 PM
<a target ="_blank" a class ="textlnk"href="https://skolyzp.edupage.org/text47/?">Kritériá prijatia - šport</a>18.1.2018 07:37:17 PM
Základné informácie pre deviatakov31.10.2017 10:19:23 PM
Ukážkové testy na prijímacie skúšky25.10.2017 08:04:49 PM
Hide details for 700 Projekty a spolupráca700 Projekty a spolupráca
Hide details for Projekt ESF 2014Projekt ESF 201423.8.2015 04:30:58 PM
Green right arrow Icon
Projekt ESF 2014
Základné informácie o projekte
Publicita projektu
Záverečná konferencia
Hide details for Rozvoj stredného odborného vzdelávaniaRozvoj stredného odborného vzdelávania13.9.2015 07:02:47 PM
Green right arrow Icon
Rozvoj stredného odborného vzdelávania
Centrum odborného vzdelávania a prípravy
<a target ="_blank" a class ="textlnk"href="/zpgroup/skoly/ssouh.nsf/0AE770F17CAC89ECC1257EBC005B9AB4/$File/zmluva_SIOV_RSOV.pdf">Zmluva</a>
Celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti13.9.2015 08:18:44 PM
Hide details for DigiškolaDigiškola9.7.2015 11:54:37 AM
Green right arrow Icon
Digiškola
Učím sa - učím ťa
Máme radi Slovensko
Videoexperiment
Centrum odborného výcviku pre realizáciu duálneho vzdelávania - "Metrológia"31.10.2017 09:29:59 PM
Techpedia23.10.2016 10:36:26 AM
E-test31.10.2017 09:30:08 PM
Zviditeľni svoj „alarm a event“31.10.2017 09:30:16 PM
Finančná gramotnosť31.10.2017 09:33:41 PM
Erasmus+31.10.2017 10:06:24 PM
Hide details for UkončenéUkončené31.10.2017 09:30:35 PM
Green right arrow Icon
Ukončené
Reforma a tvorba školského vzdelávacieho programu s inováciou didaktických prostriedkov
Nadácia Allianz
Hide details for 800 Zo života školy800 Zo života školy
Športové aktivity&nbsp9.10.2016 02:48:24 PM
Kultúrne a spoločenské aktivity&nbsp14.12.2014 06:24:49 PM
Vzdelávacie aktivity, besedy a exkurzie&nbsp14.12.2014 06:25:10 PM
Súťaže zručnosti21.2.2015 05:54:12 PM
Návšteva ministra školstva10.5.2016 07:11:41 PM
Hide details for 900 Médiá a ocenenia900 Médiá a ocenenia
Film4.9.2015 08:32:27 PM
Správna voľba19.10.2015 07:08:38 PM
Videoklip4.9.2015 08:38:13 PM
TV Hronka16.10.2016 12:37:26 PM
Naše úspechy8.8.2017 01:24:39 PM
Hide details for OceneniaOcenenia26.10.2014 07:40:36 PM
Green right arrow Icon
Ocenenia
Cena ministra hospodárstva
Špeciálna cena pre film
Cena týždenníka TREND
Mladý tvorca 2013
Školský časopis5.2.2015 11:26:30 AM
Hide details for Televízne relácieTelevízne relácie26.10.2014 08:18:01 PM
Green right arrow Icon
Televízne relácie
STV1 - Extra
STV2 - Regionálny denník
Hide details for PodbrezovanPodbrezovan14.5.2017 11:02:52 AM
Green right arrow Icon
Podbrezovan
Podbrezovan 2003
Podbrezovan 2004
Podbrezovan 2005
Podbrezovan 2006
Podbrezovan 2007
Podbrezovan 2008
Podbrezovan 2009
Podbrezovan 2010
Podbrezovan 2011
Podbrezovan 2012
Podbrezovan 2013
Podbrezovan 2014
Podbrezovan 2015
Podbrezovan 2016
Podbrezovan 2017
Ostatná tlač5.5.2016 06:08:54 PM
Hide details for SúťažeSúťaže3.10.2014 09:05:20 PM
Green right arrow Icon
Súťaže
Mladý mechatronik 2012
Zenit 2012
Mladý zvárač 2012
Vyraďovanie 2016 v médiách8.6.2016 07:38:31 PM
Hide details for 990 Fotogaléria990 Fotogaléria
Fotogaléria11.12.2015 11:14:59 AM
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826004, 794939