História školy

Historický vývoj železiarstva v našom okolí najmä v Hronci, Piesku a Podbrezovej začiatkom 19.storočia vyústil do vzniku komplexu železiarní známom pod menom "Hrončiansky komplex". Výučba učňov pre potreby podniku bola do konca 30. rokov vecou súkromných podnikateľov. Uskutočňovala sa cez živnostenské formy výučby. Organizovaná príprava mládeže na robotnícke povolania bola zabezpečovaná v závodnej učňovskej škole v Podbrezovej. V banskej a hutnej účastinnej spoločnosti na Piesku začala 12. 10. 1937.V tomto roku bolo prijatých prvých 37 chlapcov pre potreby Štátnych železiarní v Podbrezovej. Výučba prebiehala v závodnej učňovskej škole podľa platných učebných plánov. Do roku 1944 absolvovalo školu približne 200 chlapcov.

Od 1. 1. 1951 bol závod Piesok vyčlenený zo Stredoslovenských železiarní a z neho bol vytvorený samostatný podnik. Od 1. 9. 1957 vzniklo Odborné učilište Piesok, ktoré sa v roku 1978 pretransformovalo na Stredné odborné učilište Piesok. Do jeho pôsobnosti bolo zaradené Miestne odlúčené pracovisko v Podbrezovej.

V školskom roku 1985/86 bolo s Miestnym odlúčeným pracoviskom Podbrezová utvorené SOU hutnícke Podbrezová, ktoré sa od septembra presťahovalo do komplexu nových budov.

V júni 1996 na základe delimitačného protokolu sa SOU strojárske Piesok zlúčilo s SOU hutníckym Podbrezová.

Od 1. 9. 2003 sa SOU hutnícke pretransformovalo na súkromné učilište a jeho zriaďovateľom sa stali Železiarne Podbrezová a. s.

Prijatím nového zákona o výchove a vzdelávaní sa od 1. 9. 2008 zmenil názov školy na "Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová".

Za toto obdobie na našej škole vyštudovalo viac ako 8000 študentov.

Z uvedených faktov vyplýva, že naša SSOŠH ŽP je priekopníkom v racionalizácii SOŠ. Zabezpečujeme potreby regiónu Horehronia na základe požiadaviek rodičov a trhu práce.

Počas histórie učilišťa sa vo vedení vystriedali nasledovní vedúci a riaditelia:

 • Ing. Švejna Miroslav 1937 - 1940
 • Schuster Rudolf 1941 - 1944
 • Percian Alexander 1941 - 1944
 • Ing. Štolc J. 1941 - 1944
 • Dobrík Ľudovít 1945 - 1947
 • Kramárik Štefan 1947 - 1948
 • Chromek Ján 1949 - 1951
 • Bulla Ladislav 1952 - 1955
 • Urblík Ondrej 1956 - 1958
 • Turňa Anton 1959 - 1961
 • Mázik Milan 1961 - 1963
 • Buran Jozef 1963 - 1965
 • Mázik Milan 1965 - 1974
 • Kriváň Rudolf 1975 - 1980
 • Ing. Štubňa Ivan 1980 - 1989
 • Ing. Rosiar Samuel 1985 - 1990 (Podbrezová - Lopej)
 • Ing. Gerthoffer Ján 1990 - 1996 (Piesok)
 • Ing. Mlynarčík Peter 1990 - 1991 (Podbrezová - Lopej)
 • Ing. Lukáč Emil 1992 - 2002
 • Ing. Pavlusová Anna 2002 - 2016
 • Ing. Majer Ivan 2016 - 2018
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Historia skoly_01Historia skoly_02Historia skoly_03


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826015, 794939