Kontakty

Adresa:
  Súkromná SOŠ hutnícka
  Železiarne Podbrezová
  ul. Družby 554/64
  976 81 Podbrezová

Telefón: 
Predvoľba 048/67 12...

 • riaditeľ ...720
 • sekretariát riaditeľstva ...725
 • zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie ...735
 • zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie ...738
 • zborovňa učiteľov ...732
 • hlavný majster odbornej výchovy ...736
 • odborná referentka ...772
 • majstri odbornej výchovy ...778
 • vedúci technicko-ekonomického úseku ...719
 • personálna, mzdová, a všeobecná účtovníčka ...714
 • všeobecná účtovníčka, pokladňa ...715
 • mzdová účtovníčka ...729
 • správa budov ...731
 • internát ...723, 0911 676 988
 • výdaj stravy, jedáleň ...734
 • vrátnica ...711

E-mail:
Web:
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

kontakty1kontakty2kontakty3


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 832067, 794939