Prehľad odborov

Štvor ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou:
Trojročné učebné odbory ukončené záverečnou skúškou:

Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826030, 794939