Prehľad odborov 

Štvororčné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou:
Trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou

Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826007, 794939