ZmluvyReg. číslo

Zmluvná strana

IČO zmluvnej strany

Predmet zmluvy

Dátum uzatvorenia zmluvy

Dátum účinnosti zmluvy od

Platnosť zmluvy do

Zverejnené dňa

Celková hodnota zmluvy


Ing. Ján Villim,
Gorkého 8,
962 31 Sliač

47 669 195

Služby na pozícii „Pracovník pre verejné obstarávanie“, ITMS kód Projektu: 26110130588

06.06.2014

09.06.2014

31.07.2015

06.06.2014

3042,00 €


Ing. Martina Daxnerová
Štvrť L. Novomeského
1235/23, 977 01 Brezno

47 008 211

Služby na pozícii
„Manažér monitoringu“,
ITMS kód Projektu:
26110130588

10.07.2014

11.07.2014

31.07.2015

10.07.2014

4732,00 €


Ing. Martina Daxnerová
Štvrť L. Novomeského
1235/23, 977 01 Brezno

47 008 211

Služby na pozícii
„Manažér publicity“,
ITMS kód Projektu:
26110130588

10.07.2014

11.07.2014

31.07.2015

10.07.2014

1352,00 €


Papera s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica

46 082 182

Spotrebný tovar a prevádzkový materiál, Kancelárske vybavenie, Kancelársky materiál

2.10.2014

3.10.2014

31.7.2015

2.10.2014

2999,92 €


GULA MEDIA s.r.o.
Podkonice 227
976 13 Podkonice

46 905 499

Publicita a informovanie

08.10.2014

9.10.2014

31.7.2015

08.10.2014

1883,80 €


GAMO a.s.
Kyjevské nám. 6
974 04 Banská Bystrica

36 033 987

Školenie - Interaktívne technológie vo vyučovaní

23.10.2014

24.10.2014

31.07.2014

23.10.2014

2066,40 €


AC-IDEA, s.r.o.
Kynceľová 30, 974 01 Banská Bystrica

36650439

Grafické spracovanie a tlač publikácií

05.11.2014

06.11.2014

31.07.2014

05.11.2014

9963,60 €


AutoCont SK, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

36396222

Informačné a komunikačné technológie

24.11.2014

25.11.2014

31.07.2014

24.11.2014

27700, 00 €


FESTO spol. s r. o.
Gavlovičova 1, 831 03 Bratislava

31680500

Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky

05.12.2014

08.12.2014

31.07.2014

05.08.2014

51360,00 €


FESTO spol. s r. o.
Gavlovičova 1, 831 03 Bratislava

31680500

Školenia, časť A Školenie – SENZORIKA

16.12.2014

17.12.2014

31.07.2014

16.12.2014

2409,60 €


FESTO spol. s r. o.
Gavlovičova 1, 831 03 Bratislava

31680500

Školenia, časť B Školenie - Základy PLC/SPS - S7 Simatic

16.12.2014

17.12.2014

31.07.2014

16.12.2014

2472,00 €Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826043, 794939