DOD TU Košice

Aj tento školský rok navštívili žiaci 4. a 5. ročníkov SSOŠH ŽP dňa 7. novembra Hutnícku fakultu TU Košice.
V rámci programu DOD si žiaci pozreli prezentácie jednotlivých fakúlt v univerzitnej knižnici, kde sa nachádzali aj stánky fakúlt. Potom boli naši žiaci rozdelení do skupín, a tak si prezreli priestory fakulty, kde boli pripravené nasledujúce aktivity:
  • Metalurgia ako ju nepoznáte - vodný model, teplotechnika a hrnčiarsky kruh
  • Spoznaj štruktúru a vlastnosti materiálov
  • Odpad ako cenná surovina.
V blízkej dedinke Budimír sme navštívili múzeum - vysunuté pracovisko Technického múzea v Košiciach.
Exkurzia Hutníckej fakulty TU Košice bola veľmi zaujímavá a poučná. Ďakujeme pani dekanke doc. Vaskovej, pánu prodekanovi doc. Oráčovi aj ostatným zamestnancom fakulty za sprevádzanie. Zároveň ďakujeme predstavenstvu ŽP a.s. za bezplatné poskytnutie autobusu.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826036, 794939