SSOSH Podbrezová

Nástup na internát

Pred nástupom do  školského  internátu je potrebné uhradiť :poplatok za ubytovanie vo výške 20 € , základný poplatok za stravu vo výške 40 € a jednorázovú ročnú kauciu na škody vo výške 10 €  do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Uvedené poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu: SK10 0900 0000 0003 0291 2005, var. symbol: rodné číslo žiaka (napr. do 20. augusta pri nástupe 1. septembra). Poplatok za ubytovanie je nemenný. Poplatok za stravu si reguluje každý žiak individuálne podľa počtu odobratých jedál.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826023, 794939