Podporte občianske združenie darovaním 2% z daní

Venujte 2% z dane pre "Občianske združenie rodičov pri Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová“

Váš príspevok využijeme:
  1. modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia školy (inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadenia didaktickej techniky, knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok),
  2. podpora odborných, samovzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov (predmetové olympiády, SOČ a pod., kultúrne a umelecké súťaže, športové súťaže a aktivity),

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdení o zaplatení dane odovzdajte na príslušnom daňovom úrade, alebo po žiakovi pošlite triednemu učiteľovi

Časové lehoty na poukázanie 2%:
  • 31.3.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.
  • 30.4.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Za poskytnuté príspevky vopred ďakujeme.


Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826057, 794939