SSOSH Podbrezová

GEMINI

Pod týmto názvom sa skrýva medzinárodný vzdelávací výmenný projekt, organizovaný firmou HnO lingua so sídlom v Banskej Bystrici.

Jedná sa o skupinu talianskych študentov 1.ročnika strednej odbornej školy ITIS v talianskom Recanati (okolie Ancona), ktorých firma pozvala od 18. do 22.9. do Banskej Bystrice. Bola to výmena za študentov zo ZŠ na Ďumbierskej 17 v Banskej Bystrici, ktorí navštívili túto školu v máji tohto roku. Istituto Technico ed Informatiko ITIS Recanata je stredná odborná škola zameraná na elektrotechniku, mechaniku a mechatroniku, chémiu a iinformatiku.

Firma HnO lingua nás v tejto fáze prizvala do projektu a ponúkla nám možnosť zúčastniť sa na sérii workshopov, ktoré sa uskutočnili v utorok 19.septembra 2017 v priestoroch ZŠ Ďumbierska. Naši žiaci Maroš Benda a Matej Jančík z II.B mali možnosť vyskúšať si interaktívne programovanie cez počítačovú hru. Tvoriť reklamu na produkt, zúčastniť sa bio-enviro prednášky v anglickom jazyku a aktívne pomáhať pri dokončovaní plavidla z plastových fliaš. Chlapci mali možnosť komunikovať v anglickom jazyku a spolupracovať s mladými ľuďmi s rovnakými záujmami.

Vo štvrtok 21.septembra 2017 sme skupinu mladých talianov, ich vyučujúcich, žiakov zo ZŠ na Ďumbierskej a študentov prvého ročníka Gymnázia na Tajovského ul. V Banskej Bystrici privítali na železničnej stanici v Podbrezovej, odkiaľ sme pokračovali do Železiarni Podbrezová. Po vylepšení nášho imidžu bezpečnostnou prilbou a pracovným plášťom sme sa po poučení o bezpečnosti pri práci vybrali na exkurziu do výroby. Mali sme možnosť vidieť odlievanie ocele a ťahanie odliatkov. Na všetkých to urobilo veľký dojem. Exkurziu sme ukončili návštevou múzea, kde sme si pozreli film o produkcii ŽP a vypočuli sme si pútavé rozprávanie o histórii hutníctva v tejto oblasti. Po namáhavom dopoludní mali účastníci exkurzie zabezpečený obed v školskej jedálni. Po obede privítal riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Ing. Ivan Majer hostí, oboznámil prítomných s históriou školy, študijnými odbormi a úspechmi našich absolventov. Následne naši študenti spolu s vedúcimi pedagogickými zamestnancami praktického vyučovania sprevádzali hostí po škole a ukázali im naše laboratóriá, dielne a najmodernejšie odborné učebne. Neobišli ani telocvičňu, posilňovňu a golfový trenažér. Vzhľadom na ďalší program našich hostí, nastal čas rozlúčiť sa.

Projekt GEMINI má potenciál na pokračovanie a vytvorenie skupiny firiem, škôl a partnerov, ktorých táto myšlienka osloví. Taliansky partner je ochotný vstupovať ako partner do iniciatív smerom k Erasmus+. Veríme, že toto nie je naše posledné stretnutie a budeme mať možnosť vymieňať si poznatky a skúsenosti i v budúcnosti.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826059, 794939